Od pondělí 14.9. 2020 do Švýcarska a zpět 2x týdně

Od pondělí 14.9. 2020 do Švýcarska a zpět 2x týdně

Vážení přátelé, cestující, fanoušci naší společnosti, od zítřejšího dne, tedy od pondělí 14.9. 2020 se Česká republika dostala na švýcarský seznam rizikových států a po příjezdu do Švýcarska čeká návštěvníky z ČR povinná domácí karanténa na 10 dní. Z tohoto důvodu jsme nuceni omezit počet spojů mezi Českem a Švýcarskem.

Provoz naší pravidelné noční linky je tak výrazně omezen a poptávka po cestování se logicky sníží. Jelikož naše společnost provozuje svoji činnost ryze na vlastní riziko a (na rozdíl od jiných) od státu nedostává žádné dotace či kompenzace, budeme od příštího týdne muset omezit nabídku našich spojů.

Nejsnadnějším řešením by bylo zcela zastavit provoz, jelikož opět vstupujeme do velmi nejisté doby. Víme však, že jsou mezi Vámi i Vašimi přáteli spousty jedinců, kteří i přes nové restrikce budou muset cestovat mezi Českou republikou a Švýcarskem a letecká doprava na tom co se týče spolehlivosti bude ještě hůře, než v posledních měsících.

Proto jsme se rozhodli, že do konce měsíce září zachováme alespoň 2 spojení týdně v obou směrech a to bez ohledu na zaplnění. Následně vše vyhodnotíme a budeme se řídit aktuální situací. Bereme to jako závazek vůči Vám a chceme Vám dát alespoň nějakou jistotu v této nejisté době.

Z Česka budeme odjíždět vždy ve čtvrtek a v neděli.
Ze Švýcarska pak vždy v pondělí a v pátek.
Časy odjezdů zůstávají stejně.

Rezervovat můžete standardně telefonicky na +420602333369 nebo online na www.noblessline.cz

Stejně jako pro Vás, je to pro naši společnost velice těžké období a věříme, že jej i s Vaší pomocí společně zvládneme.
Budeme rádi, pokud nám zachováte přízeň.

Děkujeme za případné sdílení.

Tým Nobless Line s.r.o.